boresku, teksty z czerwca 2010 roku

7 tekstów z czer­wca 2010 ro­ku – auto­rem jest bo­res­ku.

idąc pod wiatr może ciężko się idzie... ale za to tre­nujesz swo­ja kon­dycje w drodze przez życie... 

myśl
zebrała 28 fiszek • 23 czerwca 2010, 01:51

jeśli już tak bar­dzo chcesz ze mną po-grać ... to łas­ka­wie graj­my do tej sa­mej bram­ki ...

To większy ma sens i więcej pożyt­ku da. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 17 czerwca 2010, 16:30

praw­dzi­wa miłość leży tam gdzie kończy się zdro­wy rozsądek i zim­na kal­ku­lac­ja ... 

myśl
zebrała 37 fiszek • 16 czerwca 2010, 13:21

sa­mo gra­nie zgod­nie z za­sada­mi da­je więcej ra­dości i sa­tys­fak­cji niż wyg­ra­na w nieu­czci­wy sposób 

myśl
zebrała 28 fiszek • 14 czerwca 2010, 19:12

jes­tem w sta­nie zniszczyć to co na­mi do tej po­ry było... by choć raz móc skoszto­wać twych ust ... by coś się wreszcie zmieniło. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 10 czerwca 2010, 08:41

nie daj się przytłoczyć życiem codzien­nym - ten prob­lem nie jed­ne­go siłacza już przerósł ... 

myśl
zebrała 21 fiszek • 7 czerwca 2010, 23:09

życie jest jak fun­kcja - do­bieraj tak współczyn­ni­ki aby równa­nie się zgadzało.


/ ps: vi­va la po­litechni­ka ma 

myśl
zebrała 25 fiszek • 5 czerwca 2010, 14:01
boresku

gdzie jest logika którą do tej pory w życiu podążałem :)

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

boresku

Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność