boresku

49 tekstów – auto­rem jest bo­res­ku.

miłość to chwi­la uk­ry­ta po­między se­kun­da­mi cza­su nasze­go życia ...

mu­sisz się zat­rzy­mać aby jej nie prze­gapić, aby ja dostrzec. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 29 lipca 2010, 21:05

olej wszys­tko i chodź się całować ! 

myśl
zebrała 8 fiszek • 28 lipca 2010, 01:38

bez Ciebie mo­ja lep­sza przyszłość po­zos­ta­je tyl­ko od­ległym snem.

Kocham Cie . 

myśl
zebrała 2 fiszki • 23 lipca 2010, 20:02

mi­mo że uciek­niesz na ko­niec świata - mo­je myśli i tak zos­taną przy To­bie ...

bo jes­teś dla mnie kimś ważnym ... 

myśl
zebrała 28 fiszek • 15 lipca 2010, 21:34

Ta­ki jest już "nasz" los...

przez­nacze­nie sta­je się tu oczy­wis­tym cierpieniem
,przed którym cała drżysz. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 9 lipca 2010, 11:45

Bez względu na to, gdzie jes­tem, to uczu­cie nie przeminie...
Ból - przeszy­wający me serce. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 8 lipca 2010, 23:43

idąc pod wiatr może ciężko się idzie... ale za to tre­nujesz swo­ja kon­dycje w drodze przez życie... 

myśl
zebrała 28 fiszek • 23 czerwca 2010, 01:51

jeśli już tak bar­dzo chcesz ze mną po-grać ... to łas­ka­wie graj­my do tej sa­mej bram­ki ...

To większy ma sens i więcej pożyt­ku da. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 17 czerwca 2010, 16:30

praw­dzi­wa miłość leży tam gdzie kończy się zdro­wy rozsądek i zim­na kal­ku­lac­ja ... 

myśl
zebrała 37 fiszek • 16 czerwca 2010, 13:21

sa­mo gra­nie zgod­nie z za­sada­mi da­je więcej ra­dości i sa­tys­fak­cji niż wyg­ra­na w nieu­czci­wy sposób 

myśl
zebrała 28 fiszek • 14 czerwca 2010, 19:12
boresku

gdzie jest logika którą do tej pory w życiu podążałem :)

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

boresku

Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność